גישת וולדורף בתיכון

logo

מתודות ההוראה והחינוך
בביה"ס קורצ'אק אנו ממקדים את פנייתנו אל היסוד הנפשי שבנער/ה. ביסוד הנפשי פועלים בצוותא שלושה רכיבים: חשיבה, רגש ורצון. בעשייתנו החינוכית אנו מכוונים, בהתאם לתפישתנו את הנער/ה, אל כל אחד מן הרכיבים הללו בנפרד. ישנם תכנים, תחומי עשייה ודרכי פנייה המתאימים לכל אחד מהם.

איך לומדים? את לימודי הולדורף והנושאים העיוניים אנו לומדים בתקופות חודשיות בהם כל בוקר לומדים את המקצוע של התקופה, כך לומדים גם את לימודי הליבה לבגרות. לצד אלו נמצאות הסדנאות השונות בהן עובדים תלמידי התיכון יום-יום. דוגמא לסדנאות: צורפות, נגרות, קרמיקה, פיסול, ציור, קליעת סלים, ויטראז' (עבודות אומנותיות בזכוכית צבעונית) ועוד. מקצועות שדורשים תרגול שבועי ילמדו בשעות שבועיות כמו בבית ספר רגיל.

את תיכון קורצ'אק מנהלים מורי המסלול במשותף כשצוות המחנכים הינו הלב הפועם והמכוון שלו. מחנכי הכיתות מלווים את התלמידים בכיתת האם מ-ט' עד י"ב.
התיכון שם דגש על גיבוש ועשייה של פרויקטים רבים במסגרת הכיתתית.
תלמידי התיכון לומדים לבחינות הבגרות וניגשים לבגרות מלאה.

רוח בית הספר

כל מחנך מלווה את כיתתו במשך 4 שנים החל מכיתה ט' וכלה בכיתה י"ב. במהלך ט' ו-י' מלווים את הכיתה שני מחנכים – גבר ואישה לרוב. בשנות התיכון אנו רואים בכל צוות התיכון כחלק מהתהליך החינוכי וההתפתחותי של הנער/ה יחד עם ההורים.

בית הספר קורצ'אק, כבית ספר ולדורף הפועל בבאר שבע, ניזון משני מקורות רוחניים. מקור אחד הוא התרבות, הגיאוגרפיה, החברה, הסביבה והמורשת היהודית הישראלית. המקור השני הם עקרונות חינוך ולדורף – עקרובות חינוך אוניברסאליים המושתתים על תפיסת אדם כוללת ורחבה לכל אדם באשר הוא.

מטרת עבודתנו החינוכית בביה"ס קורצ'אק היא, בראש ובראשונה, לאפשר לכל תלמיד בביה"ס לקבל את המזון ההתפתחותי המתאים לו בגיל התיכון וזאת לקראת חיים מלאי הגשמה כאדם בוגר. אנו מאמינים שתלמיד החווה ומפתח את מירב כישוריו האנושיים גופניים, רגשיים, שכליים ורוחניים – יחווה כאדם בוגר חיים מלאי סיפוק, אך בעיקר יוכל ליישם את יכולותיו, מטרותיו וייעודו הייחודי בתרומה רבת משמעות לסביבה ולחברה בהן יחיה את חייו. על פי הבנתנו, האדם הינו ישות מתפתחת לכל אורך חייו, בכל מרכיבי ישותו האנושית. תורת חינוך ולדורף, אותה אנו שואפים ליישם בבית הספר קורצ'אק, מבוססת על הניסיון להתאים את תכני הלימוד, את דרכי ההוראה, את מתודת החינוך, לשלבי ההתפתחות של הילד כפי שאנו רואים אותם בהתהוותם הלכה למעשה.  אנו חותרים להגיע אל נפשם של הילדים באופנים המתאימים ביותר לשלב ההתפתחותי בו נמצא הילד.

אודות חינוך וולדוף בתיכון:
http://www.waldorf-harduf.org/tichon_3rdSeventh.htm
בוגרי וולדורף:
http://www.antro.org.il/school/survey